Omsorg i Rygge

I Rygge Arbeiderparti er vi stolte av at Eskelund Syd med 25 omsorgsboliger skal stå ferdig i løpet av året. Vi har ønsket å bygge for framtida. Derfor vil vi bruke litt tid på å fylle huset.

original

Eskelund Syd er bygget for demente. Beboerne på Eskelund 16 flyttes dit, og vi vil finne nye beboere, sannsynligvis med andre omsorgsbehov, som skal bo i Eskelund 16.

I mange år har kommunen «løpt litt etter» når det gjelder å finne gode tilbud til ulike grupper. Vi har noen ganger på grunn av tidspress måttet etablere løsninger som ikke er optimale verken for tjenestemottaker eller tjenesteyter. Nå vil kommunen bruke noe tid på å planlegge, både for dagens innbyggere og framtidas innbyggere.

Omsorgsboliger og boliger for funksjonshemmede, små og store enheter, ligger spredd rundt omkring i Rygge. En gjennomgang av disse tilbudene med tanke på endrede behov, brukergrupper, bemanning og kvalitet er nødvendig. Det har vært bred politisk enighet om dette i Rygge.

Vi gleder oss til å ta i bruk Eskelund Syd med omsorgsboliger og dagsenter for demente. Og vi ser fram til også å kunne gi andre et bedre bo- og omsorgstilbud.

Rygge SVs ordførerkandidat ønsker å øke eiendomsskatten for å fylle Eskelund Syd nå. Vi har en nokså høy eiendomsskatt i Rygge, og ønsker og behov er mange og store på flere av kommunens ansvarsområder.

Rygge Arbeiderparti mener vi må bruke tid til å områ oss, vurdere de ressursene vi har, og ikke øke eiendomsskatten ytterligere nå.

For Rygge Arbeiderparti
Inger-Lise Skartlien