Kortere ventetid

original_1478642814_7756548

Mange må fra tid til annen gå til fysioterapeut/manuell terapeut eller liknende. I Rygge er det lang ventetid for innbyggere med henvisning fra lege til terapeut med driftsavtale med kommunen. Alternativet er at pasienten betaler egenandel, uten rett til refusjon, og det har ikke alle anledning til.

Rygge Arbeiderparti vil at det opprettes flere driftstilskudd for fysioterapeuter i Rygge slik at ventetida blir kortere for de som har henvisning fra lege. Det koster å la folk vente, både for den enkelte og for samfunnet.

Inger-Lise Skartlien, Rygge Arbeiderparti