Ja til flyplass på Rygge!

Nei til FrP og Høyres skammelige innføring av flypassasjeravgiften!

Flyseteavgift

De borgerlige partiene la ned Moss Lufthavn Rygge!

• Det var ingen analyse og prosess i forkant av vedtaket.

• Partene i Arbeidslivet og i bransjen ble ikke kontaktet.

• Bortfall av 4 – 5000 arbeidsplasser landet rundt.

• Protestene var mange og kraftige fra lokalt og nasjonalt hold.

• Begrunnelse for “miljøavgift” var tull fra dag en.

• Hensikten av å få statsbudsjettet i balanse.