Innkalling til nominasjonsmøte

Det innkalles til nominasjonsmøte for valg av kandidater til de øverste plassene på Moss Arbeiderpartis kommunevalgliste i 2019.

Det innkalles til nominasjonsmøte for valg av kandidater til de øverste plassene på Moss Arbeiderpartis kommunevalgliste i 2019.

Sted: Moss Kunstgalleri

Dato: 30 august 2018

Tid: 18.00 – 18.30. Dørene åpner kl 17.30. Merk også at nominasjonsmøtet etterfølges direkte av programarbeidsmøte samme sted.

Før nominiasjonsmøte formelt starter vil det bli foretatt en av avstemming  om Moss Arbeiderparti skal foreta en nominasjon av ordførerkandidat og varaordførerkandidat før resten av listen nomineres.

Ved flertall for en slik fremgangsmåte vil dagsorden for nominasjonsmøte være:

1. Godkjennelse av innkalling og antall tilstedeværende med stemmerett

2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll

3. Nominasjon av Arbeiderpartiets ordførerkandidat, varaordførerkandidat og 3. kandidat for kommunevalget 2019

Nominasjonskomiteen består av Helene Eriksen (leder), Stefan Fiko, Trine Christiansen, Morten Grønli, Sofie Thelin (AUF).

Fra Nominasjonskomiteen ved leder Helene Eriksen:

Nominasjonskomiteen har kommet til en enstemmig innstilling på Arbeiderpartiets tre toppkandidater ved neste valg:

Hanne Tollerud

Shakeel Rehman

Inger-Lise Skartlien

Det er bare nummer 1 og 2 som velges formelt på dette nominasjonsmøtet. Nr 3 på listen nomineres formelt ved nominasjonsmøte for hele listen senere i høst.

Helene Eriksen

Vel møtt den 30 august

Vennlig hilsen

Kristin Bremer Nebben , leder Moss Arbeiderparti