Årsmøte

Årsmøte avholdes på Calberg Gård 1. mars kl. 18.00.

Årsmøte i Rygge Arbeiderparti avholdes 1. mars kl. 18.00 på Calberg Gård. Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård innleder. Årsmøtesaker i følge vedtekter.