8. mars i Moss

Samarbeidsprosjekt i Moss på den internasjonale kvinnedagen. Kvinner i arbeidsliv, politikk og helse blir satt på dagsorden.

original_1478642815_6935596

Det oppfordres til å delta ipå arrangementet som blir arrangert av 8. mars gruppa.

Tirsdag 8. mars kl 16.00.

Se videre informasjon og program på vedlagte dokument.